සින්ඩි පරික්ෂාව

මේ ව්‍යායාමය මාගේ සින්ඩිය පරික්ෂාව සඳහාම ය.

4 ක් අදහස් දක්වලා.:

LishWish

හ්ම්ම්ම්....

ප්‍රවීන් ඉන්ද්‍රනාම

ව්‍යායාම කරල මහන්සිත් නැතෑ..
ගනිමුද ග්ලූකෝස් ටිකක් . . ?

LishWish

@ප්‍රවීන් ඉන්ද්‍රනාම
මොනවද මේ කතා ඉන්දරේ.., අර බින්කු මලයා නොහිටින්න.., ව්‍යායාම කොරල වැඩිවෙලා.., මට සේලයිනුත් දෙන්න වෙනවා... හිකිස්

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්