ක්‍රියාපද පෙම

බැලුවා
දුටුවා
ඉඟිකලා
හිනාවුණා
සිතුවා
පැතුවා
කතාකලා
එකතුවුණා
පෙම්කලා
සිපගත්තා
කල්ගියා
පරණවුණා
ගහගත්තා
බැණගත්තා
එපාවුණා
වෙන්වුණා
චුතවුණා

1

10 ක් අදහස් දක්වලා.:

Ansh Lucky Sri Jay

මේක නම්..........................................................................................................................

h

පට්ට කියන්නෙ උපරිමයි... මබා වගේ මටත් තිත් ටිකක් තියන්නයි වෙන්නේ... අපි මේක ගැන කියවන්න ගිහින් නාන්න ඕන නෑනේ...

දුකා

පිස්සු හැදිලා ආයේ හැදෙනවා බන් . . .

පට්ටයි කියන්නේ පට්ටම පට්ට . .. .

හරියට ඔලුව මැදට පොරෝ පාරක් ගැහුවා වගේ.

බුද්ධි

නියමයි! මාර විදිහට ලියලා තියෙන්නෙ....

නිර්මල

මේකනම් නියම කවිය...මැක්සා......

Chinthaka

කියන්න වදන් නෑ ! මේක විඳින්න විතරයි තියෙන්නෙ.

අකීකරු හිත

නියමයි.... මේක දැක්කම තවත් දෙයක් මතක් වුනා.. හික්...
මොනව වුනත් මැක්සා......

Ravi

ආවා,
දැක්කා,
කියෙව්වා,
හිතට වැදුනා,
සුබ පැතුවා,
ගියා,

Life ( Love ) in a Nut shell,
Excellant Lishan,

සහෝදරයා

කියන්න දෙයක් නෑ අයිය ... පට්ටම පට්ම
දැක්කා ,
කියෙව්වා ,
මෙව්වා
කොහොම
හිතෙනවද
මන්දා

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්