ශාපලත් දේශයක වෙණ සරින් මත්වී

6 ක් අදහස් දක්වලා.:

hare :-)

ඇසේවි නද උඹට
ධවල පැහැ සිව් රියක
එන නුඹ කුදලන්ට
මව්බිම පෙරලු කරුමෙක

The Modern Patriot

මම ආසම 'අපි නැලවෙමු දේශීය නීරෝ වයන - සුන්දර දේශප්‍රේමී නදින්' කියන කොටසට. ඔය ටික ඇතුලේ තමා අපේ ෆැන්ටසි එක 'රොක්' වෙලා තියෙන්න.

ඇරත් කෙළ වුනත් මොකද මචෝ. අපිනේ...

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්