ජාලගත කවිකම

12 ක් අදහස් දක්වලා.:

පූසා

ඔන්න මමත් ලයික් මේ කවියට! :D

දුකා

ඔන්න මාත් ලයික් එකක් දැම්මා ඈ . .

සෝරෝ

මම ලැයික් දාලා සෙයාරුත් කලා...... :D

Naleen Dilruksha

එහෙනං දෙන්නෙ නෑ ලයික්.

මස්තබාල්දුවා

ලිඟු අගින් වෑහෙන මුතු බිඳ පාසා කවි වැගිරෙන
රෙන රෙන මතින් සිව්පද මොලොක් කරවන
නිනූ, වත්, දිනිති මෙන් නුඹෙ කුකවි නොමවෙන
දෙන්නෙමි ලැයික් රම්පෙට පොරි බැදගෙන

amila chathuranga

හනී ලිසා අයියා හරි සෝයි කයියක් ලියා තියෙනවා නෙව....

Black Puma

ඔන්න ඔහේ මාත් දැම්මා

හිරු

හික්... ඕකනේ මං කවි කියවන්නේ නැත්තේ.....

සු දී ක

මුලින් හමු වෙලා පස්සේ බ්ලොග් එක හොයා ගිය කිහිපයින් එකක් මේ.

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්