කුඩම්මා

2995880934

පෙම් කැල්මක් නිය අගින් කොනිත්තා
එන්නත් කරනට දෙනවද අවසර
සිතුවිලි ගඟුලක කවිකම පුබුදා
ගයපන් ඒ බව සිහිනය අසබඩ

හතලිස් ඇඳිරිය දොරට වඩින තුරු
ඉලත්තට්‍ටු මේසෙට වඩිමින්
ලොකු අක්කණ්ඩිගේ බහට වහල් වී
දෙවැනි මවුන් වී හට දරුවන් 

කෝමල රේඛා වියැකී යාවී
නර කෙස් කැල ගා මුකුලු ලමින්
ගෙයි මුල්ලේ හැමදා තනිවේවී
අතගත් අයෙකුත් නොමැති හෙයින්

3 ක් අදහස් දක්වලා.:

Hermitian

මේ කව ගැන අදහස් කීපයක් මම විද්‍යුත් තැපෑලට යොමු කළෙමි.

ඉන්දික

නියමයි ලිෂා, කාලෙකට පස්සෙ ආ!

මලිති

හේ හේ ලස්සනයි ලිෂාන් අයියේ...

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්