අසම්පූර්ණ කවියක්

මං ඔයාගෙ
වටේ යනකොට
මට පෙන්නේ
ඔයා මගේ
වටේ යනවා
වගේ

බලන කොට
අපි දෙන්නම
වටේ ගිහින්
විතරයි

7 ක් අදහස් දක්වලා.:

නාඩියා නාඩිරත්න

ම්ම්.... අපි හැමෝම කරන්නේ ඕකනේ!

හිරු

මං හිතාගෙන හිටියේ
මම එකතැන ඉන්නකොට
ඔයා මගේ
වටේ යනවා
කියලා...

බලන කොට
මම වැරදියි
වගේ නේ...

Pathum Punchihewa

තොට සාපේක්ෂව මම :D

තිසර

දෙන්නම දෙන්න වටේ යනකොට එක්කෙනෙක්වත් කොහෙවත් යන්නෙ නෑ..

කතන්දර කාරයා

සින්තටික් සිහින එකේ ඔහොම කෑල්ලක් තිබුණා නේද?

Naleen Dilruksha

ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද ඔබ ට පවුලේ සැමට වාසනාව ගෙනේවා.....
මම සමකය වටේ ලියන නලින්

තිසර

ඔබටත් පවුලේ සැමටත් සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්