රජින්දේ මේ අසන්නේ

123

උයනේ මාළිගාවේ
ඇවිද්දේ කෙලි ලොල්ලේ
කිම වුනේ පැවිද්දේ
රජින්දේ තට මමයි පෙම් බැන්දේ

 

කල කවට විරුකම්
දොඩද්දී අප සතුටින්
කිමැ නොසිතුවේ විප්පයෝගේ
රජින්දේ කිම මටම දුක් දෙන්නේ

 

පැවිදි වත දවටා
බණවර කියනු අසලා
කෙසේ හද නිවාලන්නේ
රජින්දේ අද නුඹ බිසෝ ගින්නේ

4 ක් අදහස් දක්වලා.:

~බිன்ku~

අච්චාරු බිලෝගයත් මතක් වෙන අතරම පිච්ච මල පොත දිහා බලන් හිතට ඇදෙන්නේ අපුරුව සිතුවමක් සහෝ...

Raven

උඹේ නිර්මාණ නියමයි සහෝ. ආසාවෙන් කියවනවා :)

විශ්මි

ෂහ්.... අපූරුයි.....

Anonymous

හැමදාමත්ම වගේ අපූරුයි මචෝ....

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්