වඩත් සලුපිලි යෙහෙන් මවුපස

leelawathi-4-blog-dsc_0147

කලු වූ කරගැට පිරුණු දෑතින්
අනුන් ලූ පිලි දොවන්නී
‍රැඳුණු ඩා දිය අතින් පිසිමින්
කිලූට ධවලට රවන්නී

වැහැරි නෙත් වල මවා මහමෙර
අහිමි මොක්පුර දකින්නී
කැඳ පෙවූ පිළි තබා එක පෙළ
හිමි පඬුරු කඳ මවන්නී

කරවා සලුපිලි සදා සුවඳින්
ලැබෙන තුරු තු‍ටු පඬුරු ඈ හට
සිටිත් රජ කුල පා පෙළක් අස
නොමැත අවසර නගන්නට පිය

නොගැලපුනු කුල දෙකක හැඩතල
වියලි දෙනෙතින් වින්ද මුත් ඇය
නොමැත පාවඩ නැත වියන් පෙළ
යන කලට ඈ විඳිනු මොක්සුව

4 ක් අදහස් දක්වලා.:

රංග - මගේ ලෝකය

උඹට කොහෙන් එනවද බං මේ අදහස්? පට්ට

මුචලින්ද

උපරිමයි ලොකු අයියා! උඹේ අදහසෙනුයි මට ආපු අදහසෙනුයි මේකට නියම තේරුමක් මගේ ඔලුවට වැදුනා. ජය!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්