මතක සුවදෙන

1212121 

සුවඳ ඇති මතකය
පිපෙන්නට ළංවූ
එහෙත් එකවර ම
හැලීයන
ජීවය දුන් ගසින්

ඔබත් ඒ ලෙසමයි

ඔබ වරක් සිනහවී
මා සිනා ගොලූ වු තැන
සිනහ සී යලි
මතකය ම හිසට කර
මා සිනහ වෙන විටම
ඔබ නොමැත අස
ගොසින් දුර නොපෙනෙන්ට

4 ක් අදහස් දක්වලා.:

SLE

who did went that much far away....
Who ever it is , I fell really sorry for that...

Suneth Ayya...

මුචලින්ද

මම මේකට කියන්නම් "සිරා" කියලා විතරක්. ඊට වැඩි දෙයක් නොකිව හැකි විත්තිය උඹ දන්නවා නොවැ.

සුළඟිල්ල | pinkie

නියමයි මචන්... කියන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරු නොවෙන්න කියන්න ඔනෙ හැමදේම කියල තියෙනව...

prasanna86k

මාර ගති මැක්සා බං...

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්