පරකාසේ

6 ක් අදහස් දක්වලා.:

Anonymous

පොඩි පේලි ටිකක් උනාට හිතන්න කොයිතරම් දේවල්ද..
ජය!

තරියා අබේ

බලන උං පවසාවි..
කොයි තරං ලස්සනද.......

හිරු

හම්ම්........
ලස්සනයි... ඇත්තටම...

Mee Godayaa

වැරැද්දක් නෑ.. මචං.. වැරදි අතට ගලන ගඟේ (අසම්මතයේ ) අමුත්තක් තියනවා..... හැබැයි ටික කාලෙකට විතරයි... කල්යනකොට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා

පිස්සා පලාමල්ල

බලන අය පවසන දේ ගැන ගඟ හිතුවනම් ගඟ ඔහොම ගලන්නෙ නෑ

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්