ආදරය ද මේ..?

නොවැලැක්විය හැකි
හේතුවකින්
වැලැක් වූනු යමක් වේද
ඒ අපගේ ආදරයම
හැර අන් කිම??

9 ක් අදහස් දක්වලා.:

හිරු

වචන 13ක ආදර කතාවක්...

ඔයිටත් වඩා මොන ආදරයක්ද....?

Black Puma

අහ්හ් මෙන්න තියනවා හරියටම සැකවින් සේරම ටික

දේශක යා

සාපේක්ෂයි නේද?

Naleen Dilruksha

පුංචි දේකින් ලොකු කතාවක් සුපිරියි

සු දී ක

මෙහෙම කරපු අවස්ථා අනන්තයි.

Beetle

ආදරය වලක්වන්න හැකි දෙයක් ලෝකේ නෑලු නේද..? තව ආදරයක් ඇරෙන්න..?

Anonymous

මසුරං!!!

ආගන්තුකයා | Stranger

නෑ.. ඕක ආදරය නෙමෙයි. ඒක මිනිස්සුන්ගෙන් එහාට ගිය දෙයක්. සුරංගනාවියොයි දිව්‍ය පුත්‍රෙයායි කරන විකාර වැඩක්. ඕක ආදරය නෙමෙයි.

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්