නුඹ අස මම


අහන්න නවතම තොරතුරු - www.buzzradio.lk
බ්ලොග් සම්මාන මිතුරු පිටුව www.facebook.com/syndi.buzzradio
බ්ලොග් සම්මාන සින්ඩිකේටරය syndi.buzzradio.lk

7 ක් අදහස් දක්වලා.:

Beetle

එහෙම හිතට යටවෙලා තියෙන සිතුවිලි වල උස බලන්න පුළුවන්කමම ලොකු දෙයක් :)

Il mondo di una povera pazza

මේ දවස් වල කාලේ වැරැද්දද මන්දා ලිශ්. මටත් හිතෙන්නේ මේ වගේ දේවල්.

asuwe kalliya

බොහෝම ස්තුතියි ලිශා සහෝදරයා. බ්ලොග් සතිය හා එක් වීම සම්බන්ධව

රොබින්

ග්ලැසියර් දියවෙනවා නේද ?
මරු අදහස් ටික ...

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්