සද්දෙ ට ආදරේ ද?

ear plug කණේ ගහගෙන
පාර පනින කොට
ඇවිත් වැදුන ගල ට
පින් සිද්ද වෙන්ට
තනි කණෙන් සින්දු අහන කොට
කියා ගන්න බැරි තරම් ආදරයක් ඇතිවෙනව
සද්දෙත් එක්ක.....

3 ක් අදහස් දක්වලා.:

gayandinusha

ඒක නම් සිරාවටම ඇත්ත.......

LishWish

අදහස් වලට බොහොම පිං !

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්