• සුවඳ •

මට තුරුල් වී
කඩා ඉහිරවූ
ඇගේ කෙහෙරැළි අතර
ඔහුගේ සුවඳ තැවරී ඇතැයි
මට සිතේ..,

ඈ සිපගන්නා
වාරයක් වාරයක් පාසා
ඔහු සුවඳ එන නිසාම
ඒ දරනු බැරිව
ඈ කණට කර මෙසේ කොඳුරමි..!!

"දුවට තියෙන්නේ අම්මගේ සුවඳ නෙවෙයි තාත්තගේ සුවඳ"

කඳුලැලි සැලේ
ප්‍රේමය මැරී සෙනේහය
උප්පත්ති ලබන්නේ මෙතැනින් යැයි
සිතේ..!

•අවසාන තීරණේ | Last Judgement•

හැමෝම කියයි උඹට
"දුප්පත් ඒ සුපිණ කෙල්ල පත්තිනි අම්මෙකි ඔබ හට"
කියලා,

සොරි මචන්
අකමැත්තෙන් උනත් මට කියන්න තියෙන්නේ
"මැනේජරුත් එහෙම කිව්වා"
කියන එක 
විතරයි
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්