බේරේ පන්සලේ පිරිත් නූල

හාමුලා, ලොකු ආප්පොලා මැද
ඇමති මැතිවරු මැණිකෙලා
සිටිති ඉඳගෙන කුළුණු බර වී
බණ දෙසන හිමිනම දිහා
කට ඇරන් ඇස් දෙක වසා

ඔන්න ඔහොමලු බුද්ධ කාලෙත්
බුදුන් දෙසනා බණ අහන්නට
උවැසි උවැසියෝ පිරී හිටියේ
සඟ රුවන බණ දෙසනවා

පිරිස ඈණුම් අරිනවා
හොරෙන් ඇස් ඇර බලනවා
සාදු සාදු කියනවා

වතුර ටැංකිය, නූල් පන්දුව
වරු තුනක් ඇත පිරිත් කරලා
කැමති මැතිවරු ආධාර කර
නූල්, දිය බිඳු ගන්නලා

වටාපතකින් මුව වසාගෙන
හීනි දෑසින් බැල්ම දීගෙන
තුරුණුවන් ගුණ වයා ඒ හිමි
පිරිත් නූලක් බෙදනවා
වතුර උගුරක් පොවනවා
ටිකැට් පොතකුත් අදිනවා

මේ වැඩපු ලොකු සාදු නම් හරි
සිල්වත්ය දෙයියෝම බලං
කතරගම නුවරද අනුරපුර
ඉඩ කඩං ඇත ඇතිපදං

පැයක් හරියට බණක් දෙසලා
ලැබුණු පිරිකර ගණන් කරලා
පන්සලට ගෙන එන්න කියලා

ජිප් එකට හිමි වඩිනවා
සැවොම සාධූ කියනවා

හරිම සිල්වත් හිමිගේ බණ ටික
නිවං ගිය වග දැනෙනවා
හාරදාහක් මිල ගෙවා ගත්
පිරිත් නූලක් තියෙනවා
හරිම ආසා හිතෙනවා
නිවං ගිය වග දැනෙනවා

• කවටයාගේ පෙම්වතී •


සුමුදු දෙතොල නැත පහසක - රහමෙර විඳ ගත්ත තී
සිනා කතා කියවා සත - ගත් රුපියල් සත මදී
සිනාසුනද වෙස් මුහුණක - කඳුළු බිව්වා නැති මදී
හඬන ඔහුට හිනැහෙන්නට - සවිය දුන්නේ නුඹද තී

ඇස් ලොකු කර ඔමරි පපා - දෙපිට කැපෙන වදනා
කියවා සත හා සමඟිණ - එකට සිනහසෙනවා
සර්කස් කඩ මුදලාලිගේ - බැල්ම නිතර වදිනා
බව කියන්නේ කොහොමද - ඈ, ඔහු ඉන් දිවි ගෙවනා

කලකට පෙර පෙම් ලෝකයේ - කිරුළු පැළඳි රජු
ඔහු උනාට, රජ මැදුරට - වැටේ රජ කඩොලු
මුදලාලිගේ රුපියල් සත - දුන්නත් දිවි සලූ
හිමි සඳ මම ඉවසන්නේ - හින්දයි නුඹ මතු

පෙම්වත නුඹ අසල ඉන්න - නැත සුදුස්ස මම
ලොවම හිනස්සා මාසෙම - ලැබෙනා සොච්චම
එක වරකින් හාන්සි වී - උපයන අන්දම
ඇසුවොත් නුඹ කෙතරම් - දුක් ගනීද මගේ පණ
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්