මතක සුවදෙන

1212121 

සුවඳ ඇති මතකය
පිපෙන්නට ළංවූ
එහෙත් එකවර ම
හැලීයන
ජීවය දුන් ගසින්

ඔබත් ඒ ලෙසමයි

ඔබ වරක් සිනහවී
මා සිනා ගොලූ වු තැන
සිනහ සී යලි
මතකය ම හිසට කර
මා සිනහ වෙන විටම
ඔබ නොමැත අස
ගොසින් දුර නොපෙනෙන්ට

ජීනා මැඩම්

නිමිත්ත ජීනා අත්අඩංගුවට., තමාව නිදහස් නොකල හොත් ඉහල තනතුරු හොබවන රජයේ වගකිවයුත්තන්ගේ තොරතුරු හෙළි කරන බව පවසයි. -පුවතක්.

dfdc7a36

මහ ලොකුවට
සුදු ඇඳගෙන
සභා ගැබේ
මහ නද දෙන
ඔය ඔක්කොම
මම දැක ඇත

බඩ ලොකු මහතින් බර වුනු
පෙරේතයින්
වගේ හෙලුවට

කෙල්ලන්ගෙන්
සැප අරගෙන
මොකුත් නූන
වගේ හිටියට
උපංලපෙන්
කුරුලෑවට
කීවැකි මට
ඔක්කොලෑගෙම

කිසිදා නොදු‍ටු ඇයට සෙනෙහසිනි

girl_poem_me

කිසිදා නොලියූ කවියක්
ලීවේ මා නුඹ වෙනුවෙන්
දෙවුලියන් දුන් ඒ තනුව වටකර
අමුණමින් පද සැලෙන මුතු ලෙස

වදන් සයුරේ නවමු  වදනින්
පුරවා රිසිසේ කවියෙ රූ කම්
එවම් ගලපා පුරුදු අකුරින්
ගයාපන් පෙම නුඹේ ස්වරයෙන්

පන්කමින් කල පෙමෙහි පිනකට
දෙ අත් එක්කර නුඹව දුන්නට
පතන්නේ මා ජීවිතේට ම
ඈත් නොකරනු සදාකාලෙට

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්