පෝස්ටර

1

අලවති
පක්ෂය

ගලවා යලිත්
අලවති
විපක්ෂය

පැන්දමා නහවා
ඇලවි දේ
ගලවති
පොලීසිය

වැස්ස වලාහක දෙවියනි දිය ලබලා දෙන්නේ…!

black-rain1

ඇස් කකියන වෙහෙස නිවා
සිත් කකියන දුක අරවා
වැව් අරණට දිය පුරවා
වැස්ස වලාහක දෙවියනි
දිය ලබලා දෙන්නේ...//


නිමක් නොමැති දුක දැකලා
දුඹුලු සුවඳ නැහැය අරා
ගිනියම් වූ ලොව නිවලා
වැස්ස වලාහක දෙවියනි
දිය ලබලා දෙන්නේ...//


සියොතුන් යන්නට පියඹා
නීල වණින් ලොව සනසා
සුබවත් නව ලොව උදෙසා
වැස්ස වලාහක දෙවියනි
දිය ලබලා දෙන්නේ...//

ගීත රචකයාගේ කවිය

home_img04

තරු වලට ගයන ට
සවන් පිනවන්න ට
බඩ වියත රකින ට

ගී  පබඳන්න බෑ මට


මිලදී එ ගැයුවත්
ගයා මිල ලූවත්
ගී පබඳනු කෙසේ
හද බසින් නොනැගෙන...?

 

අඹගස, අම්මා හා මම

Mom_&_Son

වැඩුණු අඹ ගස මුල සිටිත්දී
අතීතය මතකෙට නඟා
පුංචි පුතෙකුගේ හිසක් පිරිමැද
මවක් සිටි එහි ඇන තියා


පුතුගේ සුරතල් බසින් තුටු වූ
සිනහලයි මවු හඬ නඟා
දෑත් සලමින් කියාලයි පුතු
කතාවක් සිනහා පපා


අනේ ඇත්තද, හරිම පුදුමය
මවුන් දිරිගන්වති පුතා
දිවෙහි පැටලුණු වදන් ගන්න ට
පුතු ව දිරිගන්වමි සිතා


පංච විසි වසකට ඉහත වූ
සිද්ධියක් මතකෙට නඟා
මවුන් සිටි පුතු හා පුරුදු ලෙස
කතාවෙන් අඹ ගස දිහා


එදා අද වෙනතුරුත් මා හා
අම්මා කී කොතෙකුත් කතා
කියයි තවමත් මා ළඟට ගෙන
තවම සවසට දිනපතා

රජින්දේ මේ අසන්නේ

123

උයනේ මාළිගාවේ
ඇවිද්දේ කෙලි ලොල්ලේ
කිම වුනේ පැවිද්දේ
රජින්දේ තට මමයි පෙම් බැන්දේ

 

කල කවට විරුකම්
දොඩද්දී අප සතුටින්
කිමැ නොසිතුවේ විප්පයෝගේ
රජින්දේ කිම මටම දුක් දෙන්නේ

 

පැවිදි වත දවටා
බණවර කියනු අසලා
කෙසේ හද නිවාලන්නේ
රජින්දේ අද නුඹ බිසෝ ගින්නේ

වියලි මතකය අකුරු වූ කල

leave

සොයමි හැඩකුරු පසු හඹන්නට
අතහැරුණු කොලයක් සොයා
මැරුණු මතකය දලු දමන්නට
සෙවන දුන් නුගයක් නිසා

 

කලක් පෙර ආදරය ඇමිනූ
මුතුවැලක් කොලයක ඔතා
ලබාදුන් ඈ නොමැත මා මඟ
ඇයි සිතම මගෙ බොඳවෙලා

 

ගැහැණු චපලය ඔවුන් කපටිය
කියා හද මගෙ රවටලා
කෙසේනම් මා අදහාලන්නද
අතීතය මගේ ඈ නිසා

 

අළු අහස මැද රිදී රේඛා
බොඳව යනු නෙතකින් බලා
අමතකව යන්නට ම මත්තෙන්
මෙලෙස කවි කැකුළක් කලා

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්