අතීතය ඉදිරියෙන් වර්තමානය පා නැඟීම.

6358945407_74f72a2a69_o copy

වැදගත්► සේයාරුවේ අයිතිය චමිල ඩී අල්විස් සතුය. ඉහත සේයාරුවේ මොනයම් හෝ උපුටා ගැනීමක් ඔහුගේ අනුදැනුම මත ම විය යුතුය.

8 ක් අදහස් දක්වලා.:

Anonymous

ගින්දර!

පූසා

පින්තූරෙයි පද ටිකයි එකට එකතු උනාම...... උපරිමයි!

රාජ්

අනාගතයේ කැඩපත.

ආගන්තුකයා | Stranger

ඇත්තටම පින්තූරෙත් එක්ක ඈඳෙන පද පෙලක්..

දුකා

ඌ" කියලා කෝපයෙන් නැතුව "ඔහු" කියලා උපේක්ෂාවෙන් ලිව්ව වගේ වුනා නම් මීට වඩා හොඳ වෙයි කියලා හිතුනා . . .

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්