ජීවිතය

black_white_life__by_gnato

ඇත්තේ යෑම් ඒම් ය
නැවතීම් උගහට

නැත මෝක්ෂය..,
ආදරය පරහට

තෘෂ්ණාව හරහා පෙරාලන
දියරයක් සේ
ආලය සියලු
සාධක සුසර
කරවයි

ඉදින්
ස්වාධීන [?]
ආත්මයක් කොයින්ද
සීතම්බර යදම් ලූ
වහල් ආත්මයක
මිස

4 ක් අදහස් දක්වලා.:

Rachintha Jayawardhana

ඇත්තම ඇත්ත.. බොරුවට පෙන්නගෙන ඉන්නවා විතරනේ. මට පුදුම ලොක්කා සින්ගල් ඉඳගෙන ඔහොම ලියපු එක ගැන. හොරාට මගුලක්වත් සෙට්ද?

රංග - මගේ ලෝකය

සිරාවට මූට කෑල්ලක් සෙට් වෙලාද?

Rachintha Jayawardhana

@රංග: වෙන්නැති බං. ඉවසලා බලාගෙන ඉමු. "දතකට පෙම් බැඳි" කියලා බ්ලොගක් අලුතෙන් පටන්ගත්තොත් බඩු වැඩ.

Randika Sedara

මෙච්චර දුකෙන් ... ඔය කියන යුවතිය දථ ගලවගෙනද මන්ද

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්